FUs valideringsverktyg FAVAL används aktivt för att stärka och höja kompetensen inom fastighetsbranschen. Under hösten kommer Diös Fastigheter att storsatsa genom att använda FAVAL för att certifiera hela sin driftorganisation till fastighetstekniker enligt branschstandard. Diös Fastigheter är först ut med att utbilda och certifiera alla sina yrkesarbetare.

Läs mer om denna storsatsning på Diös Fastigheters hemsida genom att klicka här!