Validering i FAVAL finns i nuläget på gymnasial nivå mot yrkesrollerna fastighetsskötare, fastighetsvärd och fastighetstekniker. Arbete pågår dock med att utveckla validering även på eftergymnasial nivå mot yrkesrollerna fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör.

Utvecklingsarbetet med FAVAL har gjorts med hjälp av yrkesråd med representanter från fastighetsbranschen. Vi har också samarbetat med AFF Forum när det gäller validering av fastighetsförvaltare och med Nackademin när det gäller validering mot fastighetsingenjör.

Lanseringen av validering på eftergymnasial nivå kommer att ske under augusti-september 2018. Vi kommer löpande att ge aktuell information inför denna lansering.

Du kan läsa mer om hur valideringen mot fastighetsförvaltare och fastighetsingenjör kommer att gå till via följande länkar:

Validering mot fastighetsförvaltare

Validering mot fastighetsingenjör